Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Nghị định 47/2012/NĐ-CP Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/05/2012 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.110.000 đồng, thay vì mức 876.000 đồng quy định tại Nghị định52/2011/NĐ-CP .
Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định mới sẽ được tính thực hiện từ ngày 1/5/2012.
Theo Nghị định 47/2012/NĐ-CP, sẽ nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng; trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công; trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.
Trong đó, trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.110.000 đồng/tháng (quy định cũ là 876.000 đồng).
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mà bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt thì được trợ cấp 1.110.000 đồng/tháng (mức cũ 876.000 đồng); bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được trợ cấp 622.000 đồng/tháng (mức cũ 491.000 đồng);...
Một số mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng như sau:
Đơn vị: nghìn đồng
TT
Đối tượng người có công
Mức trợ cấp, phụ cấp từ 1/5/2012
(mức chuẩn 1.110.000đ)
Ghi chú

Trợ cấp
Phụ cấp
1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945:
Hàng tháng
- Diện thoát ly
1.240
210/1 thâm niên
- Diện không thoát ly
2.106
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần
 1.110
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần
1.860
2
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945
1.148
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần
622
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần
1302
3
Thân nhân liệt sĩ:
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ
1.110
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên
1.983
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ
1.983
4
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
1.983
931
5
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến
931
6
- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ
20 lần mức chuẩn
Một lần

- Chi phí báo tử
1.000
7
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1/1/1995
20 lần mức chuẩn
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng
20 lần mức chuẩn
8
Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%:
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%
4 lần mức chuẩn
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%
6 lần mức chuẩn
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%
8 lần mức chuẩn
Thanh Giang
Theo nguồn chinhphu.vn

Ngày có hiệu lực 15/07/2012

Download - Tải nghị định 47 tại đây:
Nghị định 47/2012/NĐ-CP Nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công