Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

LUẬT THUẾ TNCN 2013: điểm mới đáng quan tâm

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01/7/2013
NHỮNG ĐIỂM ĐÁNG QUAN TÂM
Ngày 01/7/2013 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức có hiệu lực, vấn đề thuế thu nhập ảnh hưởng trực tiếp với người dân. Qua trao đổi với Luật sư Đinh Xuân Hồng - Công ty Luật - Luật Sư Riêng đã có những chia sẻ về vấn đề này:
Hỏi: Luật sư có thể điểm sơ qua những điểm mới nổi bật của luật thuế TNCN sửa đổi?
Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thuế Thu nhận cá nhân sửa đổi, bổ sung. Về cơ bản có các vấn đề cần quan tâm như sau:
- Thứ nhất: Mức giảm trừ: Nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; Nâng mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên thàng 3,6 triệu đồng/tháng.
Trong trường hợp chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) biến động trên 20% thì mức giảm trừ gia cảnh này sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp.
- Thứ 2: Về Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Bổ sung thêm các khoản TNCN từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức đều phải tính thuế.
Ví dụ: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức khác như người có bất động sản làm Hợp đồng uỷ quyền mà người được uỷ quyền có cả quyền cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản,...
- Thứ 3: Kỳ tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán: Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư được lựa chọn phương pháp tính thuế, kỳ tính thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán có thể áp dụng theo năm hoặc theo từng lần chuyển nhượng.
- Thứ 4: Các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ: Bổ sung thêm nhiều khoản trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.
Luật thuế TNCN sửa đổi có nhiều điều để mong đợi vì sự rõ ràng, minh bạch khi xác định các khoản thu nhập nào là thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập miễn thuế; Các căn cứ, cơ sở tính thuế khoa học, phù hợp thực tiễn, điều kiện cụ thể của nền kinh tế; Có biện pháp quản lý thuế hợp lý, khoa học để đảm bảo thu đủ, thu đúng; Có quy định về nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế phù hợp...
Hỏi: Luật sư có thể giải thích cụ thể hơn về mức giảm trừ gia cảnh. Luật sửa đổi tăng mức giảm trừ gia cảnh nhưng biểu thuế lũy tiến từng phần vẫn giữ nguyên (5-35%), theo luật sư thì khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì ai được lợi?
Theo Luật Thuế TNCN sửa đổi bổ sung 2012 thì mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ đối với người phụ thuộc được tăng lên, đáp ứng được mong mỏi của người nộp thuế theo tình hình chung của nền kinh tế hiện nay.
Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân và với mỗi người phụ thuộc thì tất cả Người nộp thuế đều có lợi. Đặc biệt là những người nộp thuế TNCN từ tiền lương tiền công, từ kinh doanh ở bậc 1, bậc 2 sẽ không thuộc đối tượng nộp thuế TNCN và những người có thu nhập cao cũng được giảm tiền thuế đáng kể.
Ví dụ: 2 người có thu nhập từ tiền lương, tiền công lần lượt là 15 triệu đồng/tháng và 50 triệu đồng/tháng với 2 người phụ thuộc, so sánh:
TNCN
Tiêu chí
Luật thuế cũ
Luật sửa đổi
15 triệu đồng
Gia cảnh
4.000.000
9.000.000
2 Phụ thuộc
3.200.000
7.200.000
TN chịu thuế
7.800.000
0
Thuế phải nộp
(5tr x 5%) + (2.8tr x 10%)
= 530.000 đồng
0
50 triệu đồng
Gia cảnh
4.000.000
9.000.000
2 Phụ thuộc
3.200.000
7.200.000
TN chịu thuế
42.800.000
33.800.000
Thuế phải nộp
(5tr x 5%) + (5tr x 10%) + (8tr x 15%) + (14tr x 20%) + (10.8tr x 25%)
= 7.450.000 đồng
(5tr x 5%) + (5tr x 10%) + (8tr x 15%) + (14tr x 20%) + (1.8tr x 25%) = 5.200.000 đồng
Hỏi: Luật thuế TNCN sửa đổi có quy định miễn thuế tiền lương do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng; đóng góp vào Quỹ hữu trí tự nguyện không tín vào thu nhập tính thuế (trong một giới hạn nhất định); luật sư có thể giải thích rõ hai điểm này.
Ở vấn đề này, trước tiên phải giải thích Quỹ hưu trí tự nguyện là gì? Tức đây là quỹ mà mà người lao động (chủ yếu không tham gia BHXH) tự nguyện đóng góp hoặc người lao động đóng bổ sung thêm hàng tháng khi còn lao động để được hưởng lương hưu hoặc tăng mức hưởng lương hưu (Sắp đến sẽ có thông tư hướng dẫn thiết lập Quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện).
Theo đó, để khuyến khích người lao động đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì Luật Thuế TNCN sửa đổi có những ưu đãi về thuế. Cụ thể là phần tiền lương, thu nhập mà người có thu nhập đóng vào Quỹ này không phải là thu nhập chịu thuế TNCN (Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy định tại khoản này). Đồng thời, đối với thu nhập từ tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng cũng là thu nhập được miễn thuế.
Xin cảm ơn Luật sư đã chia sẻ